Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalty

Silniční asfalty jsou nejpopulárnější pojiva pro horké minerálně-asfaltové směsi používané pro výstavbu a údržbu silnic, letišť a jiných vozovek. V ORLEN Asfalt se silniční asfalty vyrábějí hlavně v systému kontinuální oxidace dle technologie BITUROX ® na základě licence rakouské firmy Pörner. V současnosti je to jedna z nejmodernějších metod získávání pojiv z destilačních zbytků ropy.

Požární charakteristika

Doporučovaná hasiva: oxid uhličitý, hasební prášky, pěna, písek, rozptýlený proud vody

POZNÁMKA: Nepoužívejte soustředěný proud vody na plochy horkého asfaltu (nebezpečí intenzivních rozstřiků). Nedopusťte, aby došlo k přímému styku horkého asfaltu s otevřeným ohněm.

 
 

Značky Skupiny ORLEN