Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Modifikované asfalty

Modifikované asfalty ORBITON 10/40-65, 25/55-60, 45/80-55, 45/80-65, 65/105-60 jsou skupinou moderních pojiv speciálně určených pro použití ve vozovkách namáhaných provozem těžkých vozidel. Správně navržené minerálně-asfaltové směsi s použitím těchto asfaltů vykazují nejlepší užitné vlastnosti ve srovnání s jejich ekvivalenty s podobnou tvrdostí (silniční a vícedruhové asfalty).
Vzhledem k druhu minerálně-asfaltové směsi a kategorii dopravního proudu je škála použití modifikovaných asfaltů velmi široká. Prakticky jediným omezením je ekonomická efektivita používání modifikovaných asfaltů pro vozovky s poměrně malým dopravním zatížením, ve kterých je postačující použití nemodifikovaných asfaltů.

Požární charakteristika

Doporučovaná hasiva:oxid uhličitý, hasební prášky, pěna, písek, rozptýlený proud vody

POZNÁMKA: Nepoužívejte soustředěný proud vody na plochy horkého  asfaltu (nebezpečí intenzivních rozstřiků). Nedopusťte, aby došlo k přímému  styku horkého asfaltu s otevřeným ohněm.

 
 

Značky Skupiny ORLEN