Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 100/150

1.Description of the product 

Paving grade bitumens 100/150 comprise a group of binders designed for the production of bitumen emulsions of various applications.
 

2.Properties

Reference standard: EN 12591:2010

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 100-150
Bod měknutí °C PN-EN 1427 39-47
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % PN-EN 12607-1
≥ 37
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC PN-EN 12607-1
≤ 10
Změna hmotnosti po RTFOT % PN-EN 12607-1 ≤ 0,8
Bod vzplanutí ºC PN-EN ISO 2592 ≥ 230
Rozpustnost % PN-​EN 12592 ≥ 99,0

 
 

Značky Skupiny ORLEN