Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 100/150

1. Charakteristika výrobku

Silniční asfalt 100/150 je určen pro výrobu asfaltových emulzí.

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2009

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 100 - 150
Bod měknutí °C EN 1427 39 - 47
Zbylá penetrace při 25 °C % EN 12607-1
EN 1426
≥ 43
Zvýšení bodu měknutí ºC EN 12607-1
EN 1427
≤ 12 *)
≤ 10 **)
Změna hmotnosti po stárnutí % EN 12607-1 ≤ 0,8
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 230
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 ≤ -12

*) ČSN – EN
**) PN – EN

Výrobní závod: Płock, Trzebinia

 
 

Značky Skupiny ORLEN