Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 70/100

1.Charakteristika výrobku

Silniční asfalt 70/100 je určen pro výrobu horkých minerálně-asfaltových směsí a pro výrobu asfaltových emulzí. Ve velmi omezeném rozsahu se může používat pro obrusné vrstvy pro kategorii dopravního proudu KR1–2 za předpokladu, že bude potvrzena odolnost minerálně-asfaltové směsi proti vyjíždění kolejí.

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2010

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 70 - 100
Bod měknutí °C PN-EN 1427 43 - 51
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % PN-EN 12607-1
≥ 46
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC PN-EN 12607-1
≤ 9
Změna hmotnosti po RTFOT % PN-EN 12607-1 ≤ 0,8
Bod vzplanutí ºC PN-EN ISO 2592 ≥ 230
Rozpustnost % PN-​EN 12592 ≥ 99,0


 
 

Značky Skupiny ORLEN