Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 70/100

1.Charakteristika výrobku

Silniční asfalt 70/100 je určen pro výrobu horkých minerálně-asfaltových směsí a pro výrobu asfaltových emulzí. Ve velmi omezeném rozsahu se může používat pro obrusné vrstvy pro kategorii dopravního proudu KR1–2 za předpokladu, že bude potvrzena odolnost minerálně-asfaltové směsi proti vyjíždění kolejí.

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2009

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 70 - 100
Bod měknutí °C EN 1427 43 - 51
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % EN 12607-1
EN 1426
≥ 46
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC EN 12607-1
EN 1427
≤ 11 *)
≤ 9 **)
Změna hmotnosti po RTFOT % EN 12607-1 ≤ 0,8
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 230
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 ≤ -10

*) ČSN – EN
**) PN – EN

Výrobní závod: Płock, Trzebinia

 
 

Značky Skupiny ORLEN