Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 20/30

1.Charakteristika výrobku

Silniční asfalt 20/30 je určen pro výrobu horkých minerálně-asfaltových směsí a zhotovování vrstev silničních vozovek. Silniční asfalt 20/30 je nejtvrdší z asfaltů v současnosti vyráběných firmou ORLEN Asfalt. S ohledem na vysokou teplotu měknutí a vysokou citlivost na praskání při nízkých teplotách je doporučován pro použití výlučně v ložných vrstvách. Dále v podkladních vrstvách z asfaltového betonu s vysokým modulem tuhosti AC WMS určených pro kategorii dopravního proudu KR3–6. Silniční asfalt 20/30 může být rovněž používán jako jedna ze složek litého asfaltu MA.

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2010

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 20 - 30
Bod měknutí °C PN-EN 1427 55 - 63
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % PN-EN 12607-1
≥ 55
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC PN-EN 12607-1
≤ 8 
Změna hmotnosti po RTFOT % PN-EN 12607-1
≤ 0,5
Bod vzplanutí ºC PN-EN ISO 2592 ≥ 240
Rozpustnost % PN-EN 12592 ≥ 99,0 
 

Značky Skupiny ORLEN