Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 20/30

1.Charakteristika výrobku

Silniční asfalt 20/30 je určen pro výrobu horkých minerálně-asfaltových směsí a zhotovování vrstev silničních vozovek. Silniční asfalt 20/30 je nejtvrdší z asfaltů v současnosti vyráběných firmou ORLEN Asfalt. S ohledem na vysokou teplotu měknutí a vysokou citlivost na praskání při nízkých teplotách je doporučován pro použití výlučně v ložných vrstvách. Dále v podkladních vrstvách z asfaltového betonu s vysokým modulem tuhosti AC WMS určených pro kategorii dopravního proudu KR3–6. Silniční asfalt 20/30 může být rovněž používán jako jedna ze složek litého asfaltu MA.

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2009

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 20 - 30
Bod měknutí °C EN 1427 55 - 63
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % EN 12607-1
EN 1426
≥ 55
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC EN 12607-1
EN 1427
≤ 10 *)
≤ 8 **)
Změna hmotnosti po RTFOT % EN 12607-1 ≤ 0,5
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 240
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0
​Bod lámavosti podle Fraasse ​°C ​EN 12593 NR***

*) ČSN – EN
**) PN – EN
***) Not Required

Výrobní závod: Płock, Trzebinia

 
 

Značky Skupiny ORLEN