Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalty

Technická specifikace: EN 12591:2009

Vlastnost Jednotka Zkušební norma 50/70 70/100 160/220
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 50-70 70-100 160-220
Bod měknutí ºC EN 1427 46-54 43-51 35-43

Odolnost stárnutí

-Změna hmotnosti po stárnutí

% EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0

Odolnost stárnutí-

-Zbylá penetrace při 25°C

%

EN 12607-1
EN 1426

≥ 50 ≥ 46 ≥ 37

Odolnost stárnutí

-Zvýšeni bodu měknuti

ºC

EN 12607-1
EN 1427

≤ 11 ≤ 11 ≤ 12
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -15
 
 

Značky Skupiny ORLEN