Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 160/220

1. Charakteristika výrobku

Asfalt 160/220 se používá pro výrobu asfaltových emulzí, jako surovina pro výrobu izolačních materiálů, regeneraci poškozených vozovek apod.

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2010

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 160 - 220
Bod měknutí °C PN-EN 1427 35 - 43
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % PN-EN 12607-1
≥ 37
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC PN-EN 12607-1
≤ 11
Změna hmotnosti po RTFOT % PN-EN 12607-1 ≤ 1,0
Bod vzplanutí ºC PN-EN ISO 2592 ≥ 220
Rozpustnost % PN-EN 12592 ≥ 99,0


 
 

Značky Skupiny ORLEN