Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 160/220

1. Charakteristika výrobku

Asfalt 160/220 se používá pro výrobu asfaltových emulzí, jako surovina pro výrobu izolačních materiálů, regeneraci poškozených vozovek apod.

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2009

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 160 - 220
Bod měknutí °C EN 1427 35 - 43
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % EN 12607-1
EN 1426
≥ 37
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC EN 12607-1
EN 1427
≤ 12 *)
≤ 11 **)
Změna hmotnosti po RTFOT % EN 12607-1 ≤ 1,0
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 220
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 ≤ -15

*) ČSN – EN
**) PN – EN

Výrobní závod: Płock, Trzebinia

 
 

Značky Skupiny ORLEN