Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 35/50

1.Charakteristika výrobku

Asfalt 35/50 se používá jako pojivo v minerálně-asfaltových směsích pro výstavbu a údržbu silničních vozovek s vyššími požadavky na zatížení (silnice s vyšší intenzitou pohybu vozidel). Může být používán pro asfaltové betony v podkladních a ložných vrstvách pro kategorii dopravního proudu KR1–6. Asfalt 35/50 se nesmí používat pro obrusné vrstvy. Tento asfalt splňuje veškeré nároky kladené na asfalty pro výstavbu dálnic.

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2010

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 35 - 50
Bod měknutí °C PN-EN 1427 50 - 58
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % PN-EN 12607-1
≥ 53
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC PN-EN 12607-1
≤ 8 
Změna hmotnosti po RTFOT % PN-EN 12607-1 ≤ 0,5
Bod vzplanutí ºC PN-EN ISO 2592 ≥ 240
Rozpustnost % PN-EN 12592 ≥ 99,0


 
 
 

Značky Skupiny ORLEN