Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 35/50

1.Charakteristika výrobku

Asfalt 35/50 se používá jako pojivo v minerálně-asfaltových směsích pro výstavbu a údržbu silničních vozovek s vyššími požadavky na zatížení (silnice s vyšší intenzitou pohybu vozidel). Může být používán pro asfaltové betony v podkladních a ložných vrstvách pro kategorii dopravního proudu KR1–6. Asfalt 35/50 se nesmí používat pro obrusné vrstvy. Tento asfalt splňuje veškeré nároky kladené na asfalty pro výstavbu dálnic.

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2009

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 35 - 50
Bod měknutí °C EN 1427 50 - 58
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % EN 12607-1
EN 1426
≥ 53
Zvýšení bodu měknutí ºC EN 12607-1
EN 1427
≤ 11 *)
≤ 8 **)
Změna hmotnosti po RTFOT % EN 12607-1 ≤ 0,5
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 240
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 ≤ -5

*) Požadavek v Polsko: PN-EN 12591:2010
**) Požadavek v ČR: ČSN EN 12591:2009

Výrobní závod: Płock, Trzebinia

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN