Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalty PARAFALT

Technická specifikace ČSN EN 12591:2009

Vlastnost Jednotka Zkušební norma PARAFALT 
ASF 20/30
PARAFALT 
 ASF 30/45
PARAFALT 
ASF 35/50
Penetrace při 25ºC 0,1 mm EN 1426 20-30 30-45 35-50
Bod měknutí ºC EN 1427 55-63 52-60 50-58
Odolnost stárnutí - změna hmotnosti % EN 12607-1  ≤ 0,5   ≤ 0,5 ≤ 0,5
Odolnost stárnutí - zbylá penetrace % EN 1426 (EN 12607-1) ≥ 55 ≥ 53 ≥ 53
Odolnost stárnutí - zvýšení bodu měknutí ​ºC ​EN 1427 (EN 12607-1) ​≤ 10 ​≤ 11 ​≤ 11
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 NR* ≤ -5  ≤ -5

 

Vlastnost Jednotka Zkušební norma PARAFALT 
ASF 50/70 
PARAFALT 
ASF 70/100
PARAFALT 
ASF 100/150
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 50-70 70-100 100-150
Bod měknutí ºC EN 1427 46-54 43-51 39-47
Odolnost stárnutí - změna hmotnosti % EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 0,8
Odolnost stárnutí - zbylá penetrace % EN 1426 (EN 12607-1) ≥ 50 ≥ 46 ≥ 43
Odolnost stárnutí - zvýšení bodu měknutí ºC EN 1427 (EN 12607-1) ≤ 11 ≤ 11 ≤ 12
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 230
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -12

 

Vlastnost Jednotka Zkušební norma PARAFALT ​ 
ASF ​160/220
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 160-220
Bod měknutí ºC EN 1427 35-43
Odolnost stárnutí - změna hmotnosti % EN 12607-1 ≤ 1,0
Odolnost stárnutí - zbylá penetrace % EN 1426 (EN 12607-1) ≥ 37
Odolnost stárnutí - zvýšení bodu měknutí ºC EN 1427 (EN 12607-1) ≤ 12
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 220
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 ≤ -15


 
 

Značky Skupiny ORLEN