Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 50/70

1.Charakteristika výrobku

Silniční asfalt 50/70 se může používat především pro asfaltové betony a podklady SMA v obrusných vrstvách pro kategorii dopravního proudu KR1–4 pod podmínkou, že budou splněny požadavky kladené na odolnost směsi proti vyjíždění kolejí. Používání asfaltu 50/70 ve vrstvách vozovky silnic, zatížených provozem vyšším než KR2, vyžaduje ověření odolnosti minerálně-asfaltové směsi proti vyjíždění kolejí. Používání asfaltu 50/70 se nedoporučuje v žádné vrstvě vozovky zatížené pomalým provozem (pomalé jízdní pruhy, dojezdy na křižovatky atd.).

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2009

  Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 50 - 70
Bod měknutí °C EN 1427 46 - 54
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % EN 12607-1
EN 1426
≥ 50
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC EN 12607-1
EN 1427
≤ 11 *)
≤ 9 **)
Změna hmotnosti po RTFOT % EN 12607-1 ≤ 0,5
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 230
Rozpustnost % EN 12592 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 ≤ -8

*) ČSN – EN
**) PN – EN

Výrobní závod: Płock, Trzebinia

 
 

Značky Skupiny ORLEN