Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Silniční asfalt 50/70

1.Charakteristika výrobku

Silniční asfalt 50/70 se může používat především pro asfaltové betony a podklady SMA v obrusných vrstvách pro kategorii dopravního proudu KR1–4 pod podmínkou, že budou splněny požadavky kladené na odolnost směsi proti vyjíždění kolejí. Používání asfaltu 50/70 ve vrstvách vozovky silnic, zatížených provozem vyšším než KR2, vyžaduje ověření odolnosti minerálně-asfaltové směsi proti vyjíždění kolejí. Používání asfaltu 50/70 se nedoporučuje v žádné vrstvě vozovky zatížené pomalým provozem (pomalé jízdní pruhy, dojezdy na křižovatky atd.).

2.Vlastnosti

Technická specifikace: EN 12591:2010

  Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 50 - 70
Bod měknutí °C PN-EN 1427 46 - 54
Zbylá penetrace při 25 °C po RTFOT % PN-EN 12607-1
≥ 50
Zvýšení bodu měknutí po RTFOT ºC PN-EN 12607-1
≤ 9 
Změna hmotnosti po RTFOT % PN-EN 12607-1 ≤ 0,5
Bod vzplanutí ºC PN-EN ISO 2592 ≥ 240
Rozpustnost % PN-​EN 12592 ≥ 99,0


 
 

Značky Skupiny ORLEN