Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORBITON 10/40-65

1. Charakteristika výrobku

Modifikovaný asfalt ORBITON 10/40-65 je v součastnosti nejtvrdší z vyráběných modifikovaných asfaltů firmou ORLEN  S ohledem na velmi vysokou teplotu měknutí je určen pro vrstvy s velkou tuhostí pro kategorii dopravního proudu KR3–6, tj. podkladních a ložných vrstev z asfaltového betonu s vysokým modulem tuhosti AC WMS. Může se také používat pro směsi standardního asfaltového betonu AC. Výsledky výzkumu tohoto asfaltu ukazují, že je vhodný pro vozovky zatížené pomalým a těžkým provozem, jako jsou parkoviště, pomalé jízdní pruhy, křižovatkové větve. Tento asfalt se nedoporučuje používat v obrusných vrstvách.

2. Vlastnosti

Technická specifikace: PN-EN 14023:2011/Ap 1:2014 a ČSN EN 14023:2010/Z1

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 10-40
Bod měknutí °C EN 1427 ≥65
​Rozsah plasticity ​°C ​N/A ​TBR
Silová duktilita  J/cm2 EN 13589
EN 13703
≥1  při 15°C  *)
≥2  při 10°C  **)
Změna hmotnosti po RTFOT % EN 12607-1 ≤0,5
Zbylá penetrace při 25°C po RTFOT % EN 12607-1
EN 1426
≥60
Zvýšení bodu měknuti po RTFOT​ °C EN 12607-1
EN 1427
≤8
Bod vzplanutí °C EN ISO 2592 ≥235
Bod lámavosti podle Fraasse °C EN 12593 ≤-5
Vratná duktilita při 25 °C % EN 13398 ≥TBR*
≥60**
Skladovací stabilita
Rozdil v bodech měknuti
 
°C EN 13399
EN 1427
≤5
Pokles bodu měknutí °C EN 12607-1
EN 1427
NR*
TBR**​
Vratná duktilita při 25°C po EN 12607-1 % EN 12607-1
EN 13398
≥50

*) ČSN – EN
**) PN – EN

Výrobní závod: Płock, Trzebinia

 
 

Značky Skupiny ORLEN