Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalty oxidované

PARABIT AOSI

Technická specifikace: ČSN EN 13304, TN 23-066

Vlastnost Jednotka Zkušební norma 85/15 85/25 85/40 95/35 105/15
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 10-20 20-30 35-45 30-40 10-20
Bod měknutí ºC EN 1427 80-90 80-90 80-90 90-100 100-110
Změna hmotnosti po stárnutí % EN 13303 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Bod vzplanutí ºC EN ISO 2592 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250
Rozpustnost v xylenu % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse ºC EN 12593 ≤ -5 ≤ -10 ≤ -18 ≤ -20 ≤ -10
 
 

Značky Skupiny ORLEN