Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Application instructions

V souladu s Nařízením CPR 305/11 zpřístupňujeme Pokynyk použití silničních asfaltů dle EN 12591 a asfaltů modifikovaných polymery dle EN 14023. Tyto dokumenty jsou " Pokyny k použití výrobku" ve smyslu čl. 11 odst. 6 CPR.

​Production Plock
Language POLYMER MODIFIED BITUMENS POLYMER MODIFIED BITUMENS
​PL Instrukcja stosowania Asfalty drogowe wg EN 12591 Instrukcja stosowania Asfalty modyfikowane wg EN 14023​
RO​ Instrucţiuni de utilizare pentru Bitumuri rutiere conform EN 12591 Instrucţiuni de utilizare pentru Bitumuri modificate polimeric conform EN 14023
​CZ Pokyny k použití Silniční asfalty podle EN Pokyny k použití Polymerem modifikované asfalty podle EN 14023
​DE Anwendungsanleitung Straßenbaubitumen nach der Norm EN 12591 Anwendungsanleitung mit polymermodifizierte Bitumen nach der Norm EN 14023
​SK ​​Pokyny na použitie Cestné asfalty podľa EN 12591 Pokyny na použitie Asfalty modifikované polymérom podľa EN 14023
​LV Lietošanas instrukcija Celu bitumeni ar atbilstibu standartam EN 12591 Lietošanas instrukcija ar polimeru materialiem modificetie bitumeni ar atbilstibu standartam EN 14023
​LT Naudojimo instrukcija Keliu bitumines dangos pagal EN 12591 Naudojimo instrukcija Polimerais modifikuoti bitumai pagal EN 14023
​HU Alkalmazási útmutató EN 12591 szerinti útépítési bitumenek Alkalmazási útmutató EN 14023 szerinti polimerrel módosított bitumenek
​BG Ръководство за приложение Пътни асфалти според EN 12591 Ръководство за приложение Полимерно модифицирани асфалти според EN 14023
 
 
 
Production TRZEBINIA​
Language POLYMER MODIFIED BITUMENS POLYMER MODIFIED BITUMENS
​PL Instrukcja stosowania Asfalty drogowe wg EN 12591 Instrukcja stosowania Asfalty modyfikowane wg EN 14023​
RO​ ​Instrucţiuni de utilizare pentru Bitumuri rutiere conform EN 12591 Instrucţiuni de utilizare pentru Bitumuri modificate polimeric conform EN 14023
​CZ Pokyny k použití Silniční asfalty podle EN Pokyny k použití Polymerem modifikované asfalty  podle EN 14023
​DE Anwendungsanleitung Straßenbaubitumen nach der Norm EN 12591 Anwendungsanleitung mit polymermodifizierte Bitumen nach der Norm EN 14023
​SK ​​Pokyny na použitie Cestné asfalty podľa EN 12591 Pokyny na použitie Asfalty modifikované polymérom podľa EN 14023
​LV Lietošanas instrukcija Celu bitumeni ar atbilstibu standartam EN 12591 Lietošanas instrukcija ar polimeru materialiem modificetie bitumeni ar atbilstibu standartam EN 14023
​LT Naudojimo instrukcija Keliu bitumines dangos pagal EN 12591 Naudojimo instrukcija Polimerais modifikuoti bitumai pagal EN 14023
​HU Alkalmazási útmutató EN 12591 szerinti útépítési bitumenek Alkalmazási útmutató EN 14023 szerinti polimerrel módosított bitumenek
​BG Ръководство за приложение Пътни асфалти според EN 12591 Ръководство за приложение Полимерно модифицирани асфалти според EN 14023
 
 

ORLEN Group brands