Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt je něco jiného než dehet

19-10-2012  

Asfalt a dehet sice patří do stejné skupiny silničních pojiv, ale svým chemickým složením a strukturou se od sebe značně liší. Zatímco asfalt je ropným produktem, dehet je vedlejším produktem karbonizace uhlí.

Dehet se až do osmdesátých let minulého století používal jako základní složka do směsí pro stavbu vozovek. Jeho bod tání byl ale nízký, takže v létě silnici s dehtovým pojivem pneumatiky aut vytrhávaly. Dnes se ke stavbě vozovek využívají ropné produkty, tj. asfalty, které tají za vyšších teplot a mají delší životnost.
 
Dehet obsahuje karcinogenní aromatické uhlovodíky, takže z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o nebezpečnou látku. V asfaltu je množství škodlivých uhlovodíků desettisíckrát méně. Toto kvantum je srovnatelné s množstvím aromatických uhlovodíků obsažených v potravinářských výrobcích.

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN