OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

INFORMACE O ZÁKAZNÍKOVI

*NÁZEV SPOLEČNOSTI  
ULICE
MĚSTO
PSČ
*DIČ SPOLEČNOSTI  
*KONTAKTNÍ OSOBA  
TELEFONNÍ ČÍSLO KONTAKTNÍ OSOBY PŘI VYKLÁDCE
* EMAILOVÁ ADRESA PRO POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY    

OBJEDNÁVKA

*VÝROBNÍ STŘEDISKO
*MNOŽSTVÍ [t]
* ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY NA MÍSTO URČENÍ
* TYP PRODUKTU
TYP PRODUKTUVÝROBNÍ STŘEDISKOMNOŽSTVÍ [t] DOPRAVA ODSTRANIT

ADDRESS OF DELIVERY PLACE

* NAME OF THE PLACE Vyplňte pole: NAME OF THE PLACE
ULICE
MĚSTO
PSČ:
KONTAKTNÍ osoba
* PHONE NUMBER TO THE CONTACT PERSON Vyplňte pole: PHONE NUMBER
* DATE OF DELIVERY Vyplňte pole: DATE OF DELIVERY
* TIME OF DELIVERY Vyplňte pole: TIME OF DELIVERY
* TRUCK WITH COMPRESSOR
OPENING HOURS OF DELIVERY PLACE FROM
To
CONTACT PERSON
* PHONE NUMBER TO THE CONTACT PERSON
* DATE OF LOADING

FAKTURA

* FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

JINÉ

NÁZEV SPOLEČNOSTI
ULICE
MĚSTO
PSČ
IČO/DIČ SPOLEČNOSTI
* SPLATNOST
 sou povinné Všechny dohody
* Prohlašujeme, že uvedené produkty nejsou určeny k použití, nabízeny k prodeji ani dále využívány k výrobě tepla, a že účel využití není ani jeden z níže uvedených:
1) §45 par.4-6 zákona č.353/2003 Sb. o spotřední dani – nejsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2, výše uvedeného zákona
2) §45 par. 7 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřební dani – jak uvedeno ve znění pozdějších předpisů, výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových systémech. * Prohlašujeme, že před nakládkou informujeme společnost ORLEN Asfalt Česká republika s.r.o. o využití produktu jiným způsobem než domluveno, a prohlašujeme, že jsme seznámeni s Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti ORLEN Asfalt Česká republika s.r.o. a že veškeré informace stejně jako postupy pro vyřizování stížností jsou dostupné v aktualizované verzi na www.orlenasfalt.cz
Informační doložka – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ