Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Asfalt oxidovaný 80/15

Technická specifikace: EN 13304

Vlastnost Jednotka Zkušební norma Požadavek
Penetrace při 25 °C 0,1 mm EN 1426 10 - 20
Bod měknutí °C EN 1427 75 - 85
Bod lámavosti podle Fraasse °C EN 12593 ≤ -7
Bod vzplanutí °C EN ISO 2592 ≥ 250
Rozpustnost v toluenu % EN 12592 ≥ 99,0
Změna hmotnosti po stárnutí % EN 13303 ≤ 0,5


Výrobní závod: Płock

 
 

Značky Skupiny ORLEN